Logo_SocialIdeals_Final

 

SocialIdeas – Cổng thông tin sáng kiến, sáng chế cộng đồng

(www.socialideas.vn )

 

 

Là cổng thông tin thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng chế trong cộng đồng thông qua việc giới thiệu, chia sẻ từ  những câu chuyện, tấm gương thực tế.

 

SocialIdeas tập trung giới thiệu những câu chuyện cụ thể, cá nhân tiêu biểu và hiệu quả trong việc ứng dụng sáng kiến, sáng chế vào cuộc sống ; là nơi chia sẻ các chương trình, chính sách thúc đẩy phong trào ĐMST trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, SocialIdeas định hướng tổ chức các cuộc thi, sự kiện, tọa đàm, nỗ lực đưa các sáng kiến, ý tưởng hiệu quả đi vào thực tế thông qua việc phối hợp, gắn kết nguồn lực xã hội (nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, cộng đồng, truyền thông, …

Các nội dung cung cấp:

  • Tin tức, sự kiện về sáng kiến, sáng chế trong cộng đồng
  • Mô hình, sáng kiến tiêu biểu
  • Các nghiên cứu, chính sách hỗ trợ phong trào sáng kiến, sáng chế trong cộng đồng.