TheHub_logo_final

Giới thiệu

TheHub là trang thông tin khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ kiến thức, công cụ và kết nối với cộng đồng với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp gắn kết và phát triển bền vững.

website: www.thehub.vn

TẦM NHÌN

Cổng thông tin khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp gắn kết và phát triển bền vững

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI

Trung thực, khách quan, hữu ích
Ban biên tập TheHub nói KHÔNG với các nội dung thiếu trung thực (không chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thiếu nguồn tác giả)
TheHub luôn đề cao và khuyến khích những chia sẻ mang tính xây dựng và những quan điểm nhiều chiều để đem đến những nội dung khách quan nhất.

NỀN TẢNG XÂY DỰNG

Xây dựng bởi cộng đồng, phát triển bởi cộng đồng
Phần lớn nội dung của TheHub được phát triển dựa trên sự đóng góp của cộng đồng (các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân,…) để đem tới những góc nhìn đa chiều, chân thực cũng như những kinh nghiệm quý báu dành cho cộng đồng khởi nghiệp
Chúng tôi nỗ lực làm việc với chuyên gia, nhà đầu tư, các đơn vị đối tác và cả chính bạn, những người đang mong muốn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, để đem đến cho cộng đồng thông tin đa dạng và thực tiễn nhất.

GIÁ TRỊ CUNG CẤP

1. Kiến thức nền tảng

  • Bài viết từ các cộng đồng, đối tác uy tín.
  • Bài viết phân tích chuyên sâu từ chuyên gia theo chuyên đề
  • Thư viên tài liệu, báo cáo ngành, nghiên cứu thị trường

2.Công cụ hỗ trợ

  • Bộ công cụ được chọn lọc bởi chuyên gia cùng các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp

3. Kết nối và hợp tác

  • Sự kiện
  • Tuyển dụng
  • Marketplace
  • Diễn đàn thảo luận

HÀNH TRÌNH VÀ NỖ LỰC

Ra mắt trong bối cảnh tốc độ phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Việt Nam, Ban biên tập TheHub luôn nỗ lực không ngừng và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, góp ý từ cộng đồng và các đơn vị đối tác để dần hoàn thiện & phát triển cổng thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của cộng đồng.

TheHub chân thành cám ơn sự ủng hộ, đóng góp của đội ngũ chuyên gia, các đơn vị đối tác luôn đồng hành cùng sự phát triển của cổng thông tin.