Tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành quyết định số 844 về ban hành đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Đây là một chủ trương lớn tầm quốc gia, sẽ mang lại ảnh hưởng thúc đẩy tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hiện nay. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chương trình hành động “hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, trong đó có các nội dung phù hợp với các nhiệm vụ của đề án 844 nói trên. Đặc biệt, trong quá trình biên soạn chương trình này, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB. Để triển khai thành công chương trình này, ngoài vai trò kiến tạo và định hướng của Thành phố, chương trình chắc chắn cần có sự tham gia của cộng đồng khởi nghiệp. Đặc biệt, việc mở rộng tham vấn, việc tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực công, hợp tác công tư (PPP)…là những giải pháp tích cực và tối ưu cho mục tiêu chung là hướng đến một Thành phố khởi nghiệp sáng tạo.h11_resize

Saigon Innovation Hub được hình thành nhằm giúp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Thành phố. Thông qua SIHUB, cộng đồng khởi nghiệp sẽ tận dụng được các chính sách hỗ trợ, nguồn lực công của Thành phố.
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ luôn cam kết vai trò kiến tạo và chỉ đạo SIHUB phải thật sự là điểm kết nối và tạo sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo định hướng của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các đối tác như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB,MBI –Tổ chức Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhânVùng Mekong,Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP)…cùng các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý cùng đại diện của các cơ quan truyền thông đã tham dự buổi ra mắt hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công,

Nguyễn Việt Dũng
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

( Trích phát biểu khai trương Saigon Innovation Hub – Tháng 8/2016)