1/4

Là trang thông tin khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam, với mục đích khởi tạo một điểm kết nối chung dành cho cộng đồng khởi nghiệp của TP.HCM và cả nước. TheHub dựa trên nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, dữ liệu,… tạo tiền đề thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa thành viên nằm trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ghé thăm website The Hub

Là trang thông tin thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng chế trong cộng đồng, đưa các sáng kiến, ý tưởng hiệu quả đi vào thực tế thông qua việc phối hợp, gắn kết nguồn lực xã hội (nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, cộng đồng, truyền thông, …) dưới hình thức các cuộc thi, sự kiện, tọa đàm, …

Ghé thăm website Social Ideas

Saigon Innovation Hub
Hoạt động & Sự kiện

SIHUB là bộ phận hỗ trợ Sở KH&CN Tp.HCM triển khai các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Là nơi tiếp nhận các nguồn lực của Tp.HCM, của Sở Khoa học và Công nghệ, của các tổ chức Quốc tế, của các Doanh nghiệp và các nguồn lực khác; Tổ chức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn lực này hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp.

Xem tất cả sự kiện Thêm sự kiện

Kho dữ liệu
Download tài liệu